Gayrimenkul Alım Satımında Ödenmesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Türkiye’de herhangi bir mülkün satışı veya alımı yapılırken, gerekli vergilerin, beyannnamelerin, faturların ve ücretlerin ödenmesi gerekir. Yasal prosedürler gereği doğacak ek masraflar ile vergi ve hizmet ücretleri aşağıdaki gibidir. Yasalar gereği doğacak vergi ücretleri ve ek masraflar aşağıdaki gibidir:

Tapu Vergisi

Tapu, bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir. Tapu, resmi bir belgedir ve sadece tapu müdürlüklerinde tanzim edilir. Aksi bir durumda, örneğin noter huzurunda tapuya kayıt işleminin yapılması, hukuk karşısında geçerli sayılmaz ve resmiliğini yitirir.

Taşınmazın tapu belgesinin düzenlenmesi için, gayrimenkulun beyan edilen değerinin %4’ü (%2 alıcı, %2 satıcı) emlak vergisi olarak tapu dairesine ödenir.

Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisi (KDV) sadece sıfır gayrimenkuller için gereklidir. Örneğin bir müşteri doğrudan inşaat firmasından yeni bir projede sıfır mülk satın alıyorsa, alıcı katma değer vergisini ödemelidir. Katma değer vergisinin sabit bir yüzdesi yoktur. Bu oran projenin lokasyonuna ve mülk tipine bağlı olarak projeden projeye farklılık gösterir. Katma değer vergisi genellikle konut projeleri için %1 ile %8 arasında, ticari birimler için ise %1 arasındadır.

Emlak Vergisi

Emlak vergisi, kişinin sahip olduğu taşınmazlar için yıllık olarak ödemesi gereken vergidir. Emlak vergisi ödemesi, gelir düzeyine bakılmaksızın taşınmaz sahibi olan her vatandaşın yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Bu vergiler belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Emlak vergisi gayrimenkulün türüne göre değişiklik gösterir ve büyükşehir belediyelerinde %0,2, büyükşehir olmayan yerlerde ise %0,1’dir. Gayrimenkulün türüne ve şehre göre emlak vergileri aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul Türü Büyükşehir Belediyeleri Büyükşehir Olmayan Belediyeler
Konut %0,2 %0,1
Ticari %0,4 %0,2
Tarla %0,2 %0,1
Arsa %0,6 %0,3

Zorunlu DASK Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması risklerinin poliçedeki limitler dahilinde binanıza vereceği maddi kayıplar karşılanmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası ya da daha bilinen adıyla DASK, Türkiye’de zorunludur ve metrekareye göre hesaplanmaktadır.

Sitelerde Aidat Ücreti

Apartman ve sitelerde ortak alanların giderlerini karşılamak için kiracı veya kat maliklerinden alınan paraya aidat denir. Kiracı ve kat malikleri her ay apartman yönetiminin belirlediği aidat miktarını ödemekle yükümlüdür. Aidat ücretleri sitenin olanaklarına ve giderlerine bağlı olarak değişiklik gösterir.