Tapuda Gayrimenkul Satışı Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul satışı, taraflar arasında resmi bir sözleşme ile yapılan önemli bir işlemdir. Tapu devri bu süreçte önemli bir adımdır. İşte gerçek bir mülkün tapuda nasıl satılacağına dair adım adım bir rehber:

  1. Tarafların Anlaşması: Mal sahibi (satıcı) ve alıcı, satış şartlarını ve fiyatı belirlemek için bir anlaşmaya varmalıdır. Bu sözleşme genellikle bir satış sözleşmesi olarak anılır ve her iki taraf için de bağlayıcıdır.
  2. Satış Sözleşmesinin Hazırlanması: Satıcı ve alıcı, satışın tüm şartlarını içeren bir satış sözleşmesi düzenlemelidir. Bu belge, satışın taraflar arasında gerçekleştiğini ve mülkiyet devri için gerekli olduğunu göstermektedir.
  3. Tapu Memurluğuna Başvuru: Satıcı ve alıcı, satışın gerçekleştiğine dair belgelerle birlikte tapu sicil dairesine başvurmak zorundadır. Satış sözleşmesi tapu müdürlüğünde tescil edilecek ve tapu devri için gerekli süreç başlayacak.
  4. Tapu Değişikliği ve İşlemin Tamamlanması: Tapu sicil müdürlüğü gerekli incelemeleri yaparak tarafların beyanları doğrultusunda tapu değişikliğini gerçekleştirir. Satış tamamlandıktan sonra, alıcı tapunun yeni sahibi olur ve resmi olarak mülk sahibi olur.
  5. Tapu Devir Belgesi Verilmesi: Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen tapu devir belgesi, mülkiyetin yeni malikin adına alıcıya geçtiğini gösterir. Tapu sicili, mülkiyeti onaylayarak devri resmi olarak kaydeder.

Gayrimenkul Satışı İçin Tapuya Hangi Taraf Müracaat Eder?

Alıcı genellikle gayrimenkul satışı için tapuya başvuru yapar. Alıcı, kendi adına almayı taahhüt ettiği gayrimenkulün tapu devri için tapu dairesine başvurmalıdır. Satıcı ayrıca alıcıya işlemi etkinleştirmek ve tapu devri sürecinde işbirliği yapmak için gerekli belgeleri sağlamalıdır. Ancak tapu devrinin resmi olarak gerçekleşmesi için alıcının tapu dairesine başvurması gerekir. Daha sonra mülkiyet devri, alıcının adına satın alındığında tapuya kaydedilir.

Alıcı, “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü” olarak bilinen yerel Tapu Dairesine şahsen veya yasal bir temsilci aracılığıyla başvurabilir. Ofis belgeleri doğrulayacak ve tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olmak için son bir kontrol yapacaktır. Tapu devir işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından, mülk sahipliği resmi olarak alıcıya geçecektir. Daha sonra alıcı, üzerinde kendi adının yazılı olduğu yeni bir tapu alacaktır.

Tapu Devir Ücreti Nedir

Tapu devir işleminde son adım tapu devir bedelinin ödenmesidir. Maliyet alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı karşılanmalıdır. İlgili iki tür ücret vardır: mülkün satış fiyatının %4’ü olarak hesaplanan tapu devir ücreti. Döner sermaye ücretinin yanı sıra, mülkün mülkiyet süresine göre belirlenir. Ayrıca vekaletname söz konusu ise noter tapu devir harcının ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler, Tapu Dairesi’nde şahsen veya çevrimiçi olarak uzaktan işlemlerle ödenebilir. Bu yönergelere uyulması, başarılı bir emlak işleminin yapılmasını sağlayacaktır.

Not: 10.07.2023 tarihi itibari ile emlak satışlarında %4 olan tapu harcı %6’ya yükseltilmiştir.

Daha fazla okuma…