Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir? Neleri Kapsar?

“17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra, uyruğu ne olursa olsun tüm mülk sahipleri için deprem sigortası zorunlu kılınmıştır. Türkiye’deki mülk sahiplerinin kanunen, deprem veya herhangi bir doğal afetten kaynaklanan hasarların onarılması maliyetlerini kapsayan depremlere karşı sigorta satın almaları gerekmektedir.”

Zorunlu Deprem Sigortası – DASK Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenleri kapsayan bir sigorta ürünüdür. Doğal Afet Sigortaları Kurumu yani bilinen adıyla “DASK” tarafından sunulan bu sigorta türü zorunludur. Zorunlu deprem sigortasının süresi 1 yılıkdır. DASK iptal ettirilemezken, mal sahibinin satışı durumunda da DASK hükmü devam etmektedir.

17 Ağustos 1999 depremi sonucu kurulan Doğal Afetler Kurumu’nun (DASK) kuruluş amacı depremin meskenlerde sebep verebileceği maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktır. Söz konusu maddi hasarlara deprem sonucu yaşanabilecek yangın, tsunami, infilak ve yer kayması gibi durumlarda doğrudan oluşan maddi hasarların, poliçe limitleri kapsamında nakit olarak karşılanması da dahildir.

DASK Yaptırılmazsa Ne Olur?

DASK sigortası zorunlu olmasına rağmen, yaptırılmaması durumunda cezai işlem uygulanmaz. Ancak, DASK yaptırılmazsa

 • Elektrik, su ve doğal gaz abonelik işlemleri yaptırılamaz
 • Tapuda ev alım-satım işlemleri ya da devir işlemleri gerçekleştirilemez
 • Olası depremde ve deprem sonrasında söz konusu mülk hasar aldığında devletin afet yardımından yararlanılamaz.

DASK’ı Kim Öder?

Zorunlu deprem sigortası, poliçede sigorta ettiren kişi tarafından ödenir. Sigorta ettiren, ev sahibi olmak zorunda değildir. Ancak sigorta ettiren kim olursa olsun poliçede sigortalı, ev sahibidir.

Kiracılı evlerde zorunlu deprem sigortası, kiracı ya da ev sahibi tarafından yaptırılabilir. Ancak her iki durumda da poliçe, ev sahibi adına düzenlenir ve ev sahibi sigortalı sıfatını taşır. Sigorta ettiren de ev sahibi olduğunda kiracının sigorta ile ilgili herhangi bir ödeme sorumluluğu da olmaz.

DASK Nasıl Yaptırılır?

Zorunlu deprem sigortası, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığı ile yaptırılabilir. Ya da sigorta şirketlerinin web ve mobil uygulamaları üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilir. DASK fiyatları sabittir. Ödenmesi gereken prim, sigorta şirketine göre değişiklik göstermez. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes zorunlu deprem sigortasını yaptırabilir.

Başvurusu için Gerekli Belgeler

Sigortalının kimlik ve iletişim bilgileri:

 • Adı soyadı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep telefonu
 • T.C. kimlik numarası
 • Vergi kimlik numarası (tüzel kişiler için)

Sigortalanacak binanın bilgileri:

 • Açık adresi
 • Tapu bilgileri
 • Yapım yılı
 • Yapı tarzı
 • Toplam kat sayısı
 • Hasar durumu

Sigortalanacak dairenin bilgileri

 • Brüt yüz ölçümü (m²)
 • Kullanım şekli

DASK Fiyatları ve Hesaplama

DASK yaptırılırken sigorta prim bedeli, bina yaşı, daire özellikleri, bölgenin deprem riski ve yüz ölçüme göre belirlenir. Aynı zamanda Zorunlu Deprem Sigortası maliyetlere bağlı olarak belirli bir teminat ücreti sunar. Yapı maliyetlerindeki artış ile birlikte teminat tutarı da bina tekrar inşa edileceği zaman toplam gider baz alınır. Aynı zamanda yapının değeri, azami teminat tutarını aştığı zaman sigortalı kişi dilerse isteğe bağlı olarak deprem sigortası da yaptırabilir.

Deprem Sigortasına Dahil Olan Mülk Türleri

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanan binalar DASK sigortası kapsamında güvence altına alınmaktadır;

 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 634 sayılı gerekçesi kapsamında bulunan bağımsız bölümler
 • Özel mülkiyete tabi ve tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen tüm binalar
 • Bu binaların içinde bulunan ve ticarethane, büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afet gibi nedenlerden kaynaklı devlet tarafından inşa ettirilen ya da devlet tarafından kredi verilerek oluşturulan meskenler DASK kapsamında bulunan binalardır.

Bunların yanı sıra Zorunlu Deprem Sigortası yukarıdaki koşullara uyan bazı binalar içinde geçerli tutulmuştur. Bunlar;

 • Tapu tahsisi henüz yapılmayan kooperatif evleri
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa ya da benzeri şeklinde görünen binalar
 • Ve son olarak kat irtifakı tesis edilmiş binaları teminat altına alır.

Dask Kapsamı Dışında Kalan Binalar

 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız olduğu için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıkılmasına karar verilen harap ve metruk binalar
 • Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanlarında ve köy mezralarında yapılmış olan bina ve evler
 • Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş binalar
 • Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek ya da zayıflatacak şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği tespit edilen binalar
 • Binanın taşıyıcı kısmını olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar